حکایت پیدایش دپارتمان فناوری شارینت

 

دپارتمان فناوری، به عنوان اولین واحد و هسته اصلی هلدینگ شارینت در تیر ماه سال 1390 با عنوان شرکت زمین پردازش پارسیس و با نام اختصاری ژئوپارس پایه گذاری و تاسیس گردید. ژئوپارس در ابتدا فعالیت خود را در حوزه های مختلف علوم ژئوماتیک شامل نقشه برداری، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و ... آغاز نمود و سپس جهت توسعه اقدامات و پیاده سازی ایده های جدید، حوزه فناوری اطلاعات (IT) را نیز به مجموعه فعالیت هایش اضافه کرد. با هدف پایدار سازی ایده ها و فعالیت در اکوسیستم فناوری با پذیرش ایده اصلی در مرکز رشد IT و تلاش در جهت توسعه این فرآیند، شرکت در پارک علم و فناوری شهر یزد استقرار یافت. کسب اولین مجوز فناوری استان یزد در حوزه SDI (مدیریت زیرساخت های اطلاعات مکانی) و دانش بنیان شدن شرکت در این زمینه، تجلی و نمود بخشی از توانایی های فنی و تخصصی بالای ژئوپارس در خلق دانش و تکنولوژی های نوین بوده است. با مجموعه اقدامات موثر و تعاملات سازنده با نهادها، ادارات و سازمان های مختلف استانی و کشوری، پروژه ها و تفاهم نامه های متعددی در این حوزه به انجام رسید و با هدف نهادینه سازی این بستر جهت توسعه پایدار ملی، همکاری با دانشگاه یزد و پروژه ملی جستجوگر پارسی جو فصل جدیدی را برای ژئوپارس ایجاد نمود تا با استفاده از ظرفیت های موجود و دانش و تجربه بالای شرکت، اولین سرویس نقشه بومی ایران متولد شود و پازل توسعه زیست بوم سیستم های اطلاعات مکانی که از اهداف ژئوپارس بود تحقق یابد؛ و اینک ژئوپارس با تغییر ماهیت ولی با حفظ ساختار در دپارتمان فناوری شارینت به راه خود ادامه می دهد...

 

 

 

اخبار فناوری شارینت

اخبار هلدینگ شارینت

اخبار گردشگری شارینت

اخبار دپارتمان تجارت