حکایت پیدایش دپارتمان فناوری شارینت

 

دپارتمان فناوری، به عنوان اولین واحد و هسته اصلی هلدینگ شارینت در تیر ماه سال 1390 با عنوان شرکت زمین پردازش پارسیس و با نام اختصاری ژئوپارس پایه گذاری و تاسیس گردید. ژئوپارس در ابتدا فعالیت خود را در حوزه های مختلف علوم ژئوماتیک شامل نقشه برداری، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و ... آغاز نمود و سپس جهت توسعه اقدامات و پیاده سازی ایده های جدید، حوزه فناوری اطلاعات (IT) را نیز به مجموعه فعالیت هایش اضافه کرد. با هدف پایدار سازی ایده ها و فعالیت در اکوسیستم فناوری با پذیرش ایده اصلی در مرکز رشد IT و تلاش در جهت توسعه این فرآیند، شرکت در پارک علم و فناوری شهر یزد استقرار یافت. کسب اولین مجوز فناوری استان یزد در حوزه SDI (مدیریت زیرساخت های اطلاعات مکانی) و دانش بنیان شدن شرکت در این زمینه، تجلی و نمود بخشی از توانایی های فنی و تخصصی بالای ژئوپارس در خلق دانش و تکنولوژی های نوین بوده است. با مجموعه اقدامات موثر و تعاملات سازنده با نهادها، ادارات و سازمان های مختلف استانی و کشوری، پروژه ها و تفاهم نامه های متعددی در این حوزه به انجام رسید و با هدف نهادینه سازی این بستر جهت توسعه پایدار ملی، همکاری با دانشگاه یزد و پروژه ملی جستجوگر پارسی جو فصل جدیدی را برای ژئوپارس ایجاد نمود تا با استفاده از ظرفیت های موجود و دانش و تجربه بالای شرکت، اولین سرویس نقشه بومی ایران متولد شود و پازل توسعه زیست بوم سیستم های اطلاعات مکانی که از اهداف ژئوپارس بود تحقق یابد؛ و اینک ژئوپارس با تغییر ماهیت ولی با حفظ ساختار در دپارتمان فناوری شارینت به راه خود ادامه می دهد...