درباره شارینت

هلدینگ شارینت با سابقه بیش از یک دهه فعالیت و تلاش در عرصه فناوری و تجارت کوشیده است تا با بهبود سطح کیفی و کمی زندگی ایرانیان از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با تغییر و تحول پارادایم در رویکردهای اکوسیستمی و خلق ارزش های زیست بومی جدید در جهت توسعه پایدار قدم بردارد.
ما برآنیم با اتکا به پژوهش، خلاقیت و ایده پردازی برای ارتقاء مستمر تولید ثروت در حوزه IT و بازارهای مالی، با باوری مبتنی بر نوآوری، دانش روز و تجربه های کارآمد و منحصر بفرد، زیرساخت های منسجم و اصولی را با طراحی و پیاده سازی نوین، اجرا و پشتیبانی نموده و در راستای رفاه عموم مردم تسهیلگری در این عرصه ها را فراهم نماییم.
بر همین اساس و با نگاهی حرفه ای به آینده در راستای تکمیل این زنجیره و استفاده دانش بنیان در جهت نیل به اهداف و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی روز دنیا
 با اندیشه ایرانی و افقی جهانی رو به جلو حرکت می کنیم.

هدف ما تولید ثروت بیشتر برای رفاه و آرامش مردم است . . .