برند شارینت از ترکیب دو واژه شارین (به معنای پیشرفته و متمدن) + نِت (به معنای شبکه و ساختار) ایجاد شده و با خلق مفهومی بدیع تحت عنوان شبکه و ساختاری متمدن و پیشرفته سعی دارد تا در راستای اهدافی متعالی گام برداشته و با نگاهی نو در حوزه های مختلف نقش آفرینی نماید. هدف اساسی و آرمانی شارینت، افزایش سطح کیفی و کمی زندگی ایرانیان از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد که با تغییر و تحول پارادایم در رویکردهای اکوسیستمی و خلق ارزش های زیست بومی جدید بر پایه آمایش سرزمینی، قابل اجرا و پیاده سازی بصورت تدریجی و مرحله ای با برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت و با فرآیندهایی ویژه برای نسل های گوناگون است تا شاهد توسعه ای پایدار در تمامی ابعاد کلان ملی و منطقه ای برای سرزمینمان باشیم.
هلدینگ شارینت با نام ثبت شده آرمان اندیشان شارین توسعه در حال حاضر با فعالیت در سه حوزه تجارت، فناوری و گردشگری به عنوان بسترهای کلیدی و راهبردی و با هدف هم افزایی این حوزه ها جهت ارزش آفرینی های خلاق و نوین حرکت می نماید و در نظر دارد در آینده با بسط و گسترش و تعمیم زمینه های کاری، حوزه های دیگری را نیز جهت ارتقاء و توانمندسازی بیشتر با لحاظ نمودن نیازهای آتی جامعه، در مجموعه فعالیت های خود قرار دهد؛ معتقدیم همیشه برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد! از این منظر، مجموعه شارینت مصمم است که با اندیشه ای ایرانی و با رویکرد اعتلای نام و فرهنگ غنی و کهن ایران زمین با صلابت در این راه قدم برداشته و موانع و سختی های مسیر زندگی را برای مردمان این مرز و بوم هموار سازد؛ با امید به فردا و افق های روشن . . .

درباره شارینت