هلدینگ شارینت، از کلیه علاقه مندان، فعالان، متخصصین، صاحب نظران، اساتید و همه افراد حقیقی و حقوقی که به نوعی در حوزه های متنوع و گسترده تجارت، فناوری، گردشگری و موارد مرتبط با آن نقش آفرینی می کنند، در هر نقطه ای از این جهان پهناور که حضور دارند دعوت می نماید تا در صورت تمایل، با معرفی و ارائه پتانسیل های خود، با هدف هم افزایی دانش و خلاقیت، تعاملات سازنده، جذاب و نوینی را با همکاری یکدیگر رقم بزنیم . . .

فرصت های همکاری